Skip to main content

CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 27/02/2024 của UBND thị trấn về tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp giữa UBND thị trấn với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị trấn năm 2024.

Chiều ngày 10/5/2024, Chủ tịch UBND thị trấn đã chủ trì Hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị trấn Chi Lăng năm 2024 với chủ đề “Hỗ trợ tạo việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn - Chủ trì Hội nghị; đồng chí Vi Văn Quân - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; các đồng chí Đại diện các đoàn thể, các cán bộ công chức thị trấn, đại diện công an thị trấn, hơn 50 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị trấn cùng tham dự.

4

Qua Hội nghị đối thoại này, khẳng định vai trò quan trọng của thanh niên là lực lượng tiên phong, là cánh tay đắc lực của Đảng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn.   

123

Tại chương trình đối thoại đã tiếp nhận 06 ý kiến, đề xuất của đại diện thanh niên đến từ chi đoàn khu Làng Vặc, Minh Hòa, Lân Bông, Phố Sặt, Chiến Thắng, Đồng Bành. Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập trung vào nhóm vấn đề chính sách hỗ trợ vốn chăn nuôi, sản xuất, tạo việc làm cho thanh niên. Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn, các bộ phận cán bộ, công chức liên quan đã trao đổi, giải đáp làm rõ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên.

Nguyễn Thị Lệ, công chức Văn phòng - Thống kê

About