Skip to main content

ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP UỶ, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN NĂM 2024

Thực hiện Kế hoạch số 133-KH/ĐU ngày 19/02/2024 về việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền thị trấn Chi Lăng với Nhân dân năm 2024. Ngày 23/5/2024 Đảng ủy, UBND thị trấn Chi Lăng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị trấn Chi Lăng với Nhân dân năm 2024.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí:

- Đồng chí Hoàng Ngọc Bằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn;

- Đồng chí Vi Văn Quân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy;

- Đồng chí Triệu Văn Thanh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn.

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Hữu Hải - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Chi Lăng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; các đồng chí cán bộ, công chức, quân sự, Công an thị trấn. Đặc biệt dự hội nghị có 35 cử tri đại diện cho cử tri của 10 khu trên địa bàn thị trấn tham dự.

1

Sau khi nghe phát biểu khai mạc và báo cáo tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội. Hội nghị tiến hành thảo luận, đối thoại, trao đổi. Tại Hội nghị đã có 09 cử tri phát biểu với 19 nội liên quan đến việc đăng ký đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng đô thị văn minh, công tác chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế

1232

Các ý kiến thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo thị trấn và lãnh đạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Chi Lăng trao đổi, trả lời và làm rõ với Nhân dân.

Phát biểu bế mạc hội nghị Đồng chí Hoàng Ngọc Bằng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn đã tiếp thu các ý kiến của cử tri, đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

1

Đồng chí Hoàng Ngọc Bằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn tiếp thu giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền thị trấn

và tiếp thu các ý kiên không thuộc thẩm quyền

Nguyễn Thị Lệ, công chức Văn phòng - Thống kê

About