Skip to main content

DÂN VẬN HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHỦ NHẬT ĐỎ THÁNG 4 NĂM 2024

Thực hiện kế hoạch dân vận huấn luyện Dân quân năm 2024 và hưởng ứng Ngày chủ nhật đỏ tháng 4 năm 2024.    Ngày 20/4/2024, lực lượng dân quân thị trấn phối hợp với hơn 30 hộ gia đình thị trấn Chi Lăng có vườn Na tại khu vực Lân Tâm (Minh Hòa) cải tạo mặt bằng, khoan đục đá, kè đường và bê tong đường trục chính đến khu vực Lân Tâm với chiều dài 60m và đường nhánh lên sườn núi dài 120m đến các vườn Na để nhân dân thuận lợi trong việc chăm sóc, vận chuyển Na với phương châm Nhân dân đóng góp tiền và công lao động với việc xã hội hóa công tác dân vận.

Để thực hiện hoàn thành tuyến đường trong thời gian ngắn nhất, đồng chí Triệu Văn Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn đã vận động sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn cùng đồng hành giúp đỡ nhân dân:

- Huy động lực lượng Dân quân thị trấn 32 lượt cán bộ, chiến sĩ, 40 lượt cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn huấn luyện Cơ động (D19) Bội đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thực hiện dân vận ½ ngày công.

- Công ty Cỏ phần Xi Măng Đồng Bành hỗ trợ 02 (hai) tấn xi măng.

- Công ty Bê tông Lạng Sơn trên địa bàn hỗ trợ 04 (bốn) khối Bê tông trộn sẵn.

Cấp ủy, chính quyền thị trấn Chi Lăng trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chia sẻ của tập thế lãnh đạo, nhân viên quý các cơ quan: Công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành, Công ty Bê tổng Lạng Sơn đã hỗ trợ nguyên vật liệu cho nhân dân; tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn huấn luyện cơ động (D19) Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã cùng chung sức hỗ trợ ngày công giúp Nhân dân thực hiện bê tông hóa tuyến đường.

Sau 02 ngày (từ ngày 20/4/2024 đến 21/4/2024) thực hiện, tuyến đường đã được hoàn thành tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, dân quân và Nhân dân làm đường bê tông tại khu vực Lân Tâm

2

 

1

 

113221

Viết bài: Nguyễn Thị Lệ, công chức Văn phòng - Thống kê

About