Skip to main content

Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
1250/UBND-TTDVNN
10-06-2024
56/KH-UBND
08-06-2024
55/KH-UBND
03-06-2024
178/VHTT
31-05-2024
82/QĐ-UBND
17-05-2024
81/QĐ-UBND
17-05-2024
82/UBND
15-05-2024
81/UBND
13-05-2024
81/UBND
13-05-2025
204/TB-VPCP
08-05-2024
48/TTDVNN
09-05-2024
606/UBND-KGVX
09-05-2024
920/UBND-TTDVNN
09-05-2024
929/UBND-LĐTBXHDT
09-05-2024
54/KH-UBND
25-04-2024
52/KH-UBND
24-04-2024
147/KH-UBND
19-04-2024
13/KH-BCĐ
17-04-2024
23/TB-HĐTDCCCX
17-04-2024
11/KH-BCĐ
17-04-2024

About