Skip to main content

KỲ HỌP THỨ CHÍN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN CHI LĂNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 27/12/2023 HĐND thị trấn Chi Lăng tổ chức kỳ họp thứ Chín - kỳ họp cuối năm 2023. Hội nghị vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo: Đ/c Ngô Quang Trung - UV Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND Huyện Chi Lăng; đ/c Vi Quang Trung - Huyện Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng; có Đại biểu HĐND Huyện ứng cử trên địa bàn thị trấn, các Đại biểu lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể thị trấn, cán bộ, công chức, các vị Đại biểu HĐND thị trấn khoá X, Nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1

Buổi sáng diễn ra từ 7h30 đến 11h30: Phát biểu Khai mạc Hội nghị đồng chí Hoàng Ngọc Bằng. Hội nghị đã thông qua 08 Báo cáo và 03 Báo cáo Đại biểu nghiên cứu kèm theo tài liệu, 05 Tờ trình.

Buổi chiều diễn ra từ 14h00 đến 17h00: Hội nghị thông qua 01 thông báo và thảo luận với 11 ý kiến với 30 nội dung được lãnh đạo UBND thị trấn trả lời, trao đổi làm rõ thêm các ý kiến.

+4

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Ngô Quang Trung - UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND Huyện đã thay mặt lãnh đạo huyện ghi nhận các kết quả, thành tích và sự nỗ lực cố gắng của thị trấn, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và định hướng các giải pháp nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu trong năm 2024 mà Nghị quyết thông qua.

2

Hội nghị đã biểu quyết thông qua 05 nghị quyết thực hiện nhiệm vụ các chỉ tiêu năm 2024. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

                                      Viết bài: Nguyễn Thị Lệ, công chức Văn phòng - Thống kê

About