Skip to main content

Ngày hội Đại đoàn kết điểm tại khu Chiến Thắng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng

Chiều ngày 10/11/2023, Ban Công tác Mặt trận khu Chiến Thắng, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023. Tới dự chung vui với ngày hội, có đồng chí Lô Minh Hồng, ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, chuyên viên ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể Thị trấn Chi Lăng cùng đông đảo bà con Nhân dân khu phố, đại diện các khu dân cư trên địa bàn thị trấn, bà con xa quê, các đơn vị trường học, nhà ga Sông Hoá....

 

1

Đoàn công tác của huyện tặng hoa chúc mừng Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cấp ủy, chính quyền thị trấn, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong khu Chiến Thắng đã tăng cường động viên, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống mới; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Diện mạo của khu ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Năm 2023, khu Chiến Thắng có 115/128 hộ đạt Gia đình văn hóa, đạt khu dân cư văn hóa. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Nhân dân trong khu đoàn kết thực hiện tốt 05 nội dung của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

2

Đồng chí Lô Minh Hồng, UVBTV huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày Hội, đồng chí Lô Minh Hồng, UVBTV huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà khu Chiến Thắng đạt được trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận khu Chiến Thắng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả mà khu đã đạt được trong thời gian qua; huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí mà khu đã đề ra từ đầu năm; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các gia đình, dòng họ động viên con, cháu hăng say học tập, lao động sản xuất; chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Cộng đồng dân cư phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp và tinh thần đoàn kết của quê hương, tương thân tương ái.

Cũng trong dịp này lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã đã trao Danh hiệu Khu dân cư văn hóa, giấy khen cho hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

3

Đồng chí Lô Minh Hồng, UVBTV huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

trao Danh hiệu Khu dân cư văn hóa

4

Đồng chí Hoàng Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND tặng giấy khen các hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Một số hình ảnh tại ngày hội:

5

 

6

 

9

 

10

 

11

T/h: VHXH

About