Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024
Số hiệu văn bản
13/KH-BCĐ
Ngày ban hành
17-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About