Skip to main content
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức triển khai tuyên truyền, phố biến thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và các Nghị định hướng dẫn thi hành trên địa bàn thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng
Số hiệu văn bản
54/KH-UBND
Ngày ban hành
25-04-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About