Skip to main content
UBND huyện kiểm tra kinh tế - xã hội đầu năm 2024 tại thị trấn Chi Lăng

Bài tuyên truyền kỉ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2024)

HỘI NGHỊ DÂN - CHÍNH – ĐẢNG TRIỂN KHAI MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2024

KỲ HỌP THỨ CHÍN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN CHI LĂNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ TRẤN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP CUỐI NĂM 2023 TẠI TT CHI LĂNG

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023

Kỳ họp thứ Tám HĐND thị trấn Chi Lăng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tuyên truyền Kỷ niệm 90 Năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)

KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2023)

Đảng ủy thị trấn Chi Lăng sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

Subscribe to Kinh tế - Chính trị

About